logo_5years_warranty_exs_webWarranty and maintenance

Bamix: Mono, DeLuxe, Classic, SwissLine, Superbox, Gastro

Garanti og vedligeholdelse

DK:   Garanti og vedligeholdelse / experisense a/s forhandlere tilbyder ekstraordinært: 5 års garanti på Bamix*
UK:   Guarantee and maintenance / experisense a/s agents offer an exceptional 5 year guarantee on Bamix*
SE:    Garanti och underhåll / experisense a/s återförsäljare erbjuder extraordinärt: 5 års garanti på Bamix*
NO:   Garanti og vedlikehold / experisense a/s-forhandlere kan tilby en eksepsjonell: 5 års garanti på Bamix*
FI:    Takuu ja hoito / experisense a/s myyjät tarjoavat 5 vuoden takuun Bamix*

DK: Følg nedenstående anvisninger så er du sikret gode oplevelser og den udvidede garanti.
UK: Follow the instructions below to make sure of a good experience and the extended guarantee.
SE: Följ nedanstående anvisningar så har du säkrat både goda upplevelser och den utökade garantin.
NO: Følg instruksjonene under slik at du er sikret gode opplevelser og utvidet garanti.
FI: Noudata alla olevia ohjeita, jotta laitteen käyttö olisi mukavaa ja voisit nauttia laajennetusta takuusta.

Download PDF Bamix warranty “how to”

Rengøring efter hvert brug

bamix-streg_vedligehold_CleaningDK: Rengøring efter hvert brug
UK: Cleaning after each use
SE: Rengöring efter varje användning.
NO: Rengjøring etter hver bruk
FI: Puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen.

DK: Afmontér ALTID værktøjet efter brug og skyl arbejdsområdet under rindende varmt vand. For endnu mere omhyggelig rengøring, kør i en skål varmt vand med sulfo og vask af med børste.

UK: ALWAYS dismantle the tool after use and rinse the working parts under warm running water. For even more thorough cleaning, operate in a bowl of warm water with detergent and wash with a brush.

SE: Montera ALLTID loss redskapet efter användning och skölj under rinnande varmt vatten. För ännu noggrannare rengöring, lägg i en skål med varmt vatten med sulfat och tvätta av med borste.

NO: Ta ALLTID av verktøyet etter bruk, og skyll arbeidsområdet med rennende varmt vann. For mer grundig rengjøring kan du bruke en bolle med varmt vann og sulfo og vaske av med børste.

FI: Pura työväline AINA jokaisen käytön jälkeen ja huuhtele lämpimällä vedellä. Tarkemman puhdistuksen voit tehdä harjalla lämpimällä vedellä vadissa, johon on lisätty astianpesuainetta.

Månedlig forebyggelse

bamix-streg_vedligehold_preventiveDK: Månedlig forebyggelse
UK: Monthly preventive care
SE: Månatligt förebyggande.
NO: Månedlig forebygging
FI: Kuukausittainen hoito.

DK: Afmontér knivbeskytter (VIGTIGT MODSAT GEVIND). Læg knivbeskytteren i en skål med skoldhedt vand. Kør et par gange med Bamix i samme skål. Tåler IKKE opvaskemaskine!

UK: Dismantle the Cutterguard (IMPORTANT : REVERSE THREAD). Put the Cutterguard in a bowl of scalding hot water. Run the Bamix a few times in the same bowl. Bamix and Cutterguard are NOT dishwasher-proof!

SE: Montera loss Cutterguarden (VIKTIGT MOTSOLS RIKTNING). Lägg Cutterguarden i en skål med kokhett vatten. Skölj ett par gånger med Bamix i samma skål. Bamix och Cutterguard tål INTE diskmaskin!

NO: Ta av beskyttelseshodet (VIKTIG: OMVENDTE GJENGER). Legg beskyttelseshodet i en bolle med skåldvarmt vann. Kjør Bamix et par ganger i samme bolle. Bamix og beskyttelseshodet tåler IKKE oppvaskmaskin!

FI: Irrota teräsuojus (HUOM VASTAPÄIVÄÄN) ja aseta se kiehuvan kuumaan veteen. Käynnistä Bamix ja pyöräytä muutamia kertoja. Bamix ja teräsuojus EIVÄT kestä konepesua.

Smøring hver 2. måned

bamix-streg_vedligehold_LubricationDK: Smøring hver 2. måned.
UK: Lubrication every 2 months
SE: Smörjning varannan månad
NO: Smøring hver andre måned
FI: Voitelu joka toinen kuukausi

DK: Hver 2. månede afsluttes med smøring. Med knivbeskytteren monteret holdes Bamix med bunden i vejret. Tilfør akslen 2-3 dråber syrefri olie, hvorefter Bamix tændes i 2-3 min. Afslut smøringen med rengøring i varmt vand.

UK: Every 2 months, finish by lubricating. With the Cutter Guard fitted hold the Bamix with the bottom upwards. Pour 2-3 drops of acid-free oil on to the shaft, then switch the Bamix on and let it turn for a few minutes. Complete lubrication by washing in warm water.

SE: Varannan månad avslutas med smörjning. Med Cutterguarden monterad hålls Bamix med botten uppåt. Tillsätt 2-3 droppar syrafri olja på axeln, varpå Bamix startas och körs ett par min. Avsluta smörjningen med rengöring i varmt vatten.

NO: Hver andre måned avsluttes med smøring. Med beskyttelseshodet påmontert holder du Bamix opp ned. Påfør akselen 2–3 dråper nøytral olje. Slå deretter Bamix på, og kjør den et par minutter. Avslutt smøringen med rengjøring i varmt vann.

FI: Voitele joka toisen kuukauden lopuksi. Asenna teräsuojus paikalleen ja pidä Bamixia pohja alaspäin. Vie akseliin 2-3 tippaa hapotonta öljyä ja pyöräytä Bamixia muutama kierros. Viimeistele voitelu puhdistamalla lämpimässä vedessä.

Efterspænding af værktøjer

bamix-streg_vedligehold_Tightening_2DK: Efterspænding af værktøjer
UK: Tightening of tools
SE: Skärpning av verktyg
NO: Innstramming av verktøy
FI: Kiristys työkaluja

DK: Det sker at værktøjet sidder for løst på drivakslen. Tryk da forsigtigt med en tang på værktøjets rør, på det 5 mm brede stykke stål mellem de 2 slidser.

UK: It happens that the tool fits loosely on the drive shaft. Press then gently with pliers in tool tube on the 5 mm wide piece of steel between the two slits.

SE: Det händer att verktyget passar löst på drivaxeln. Tryck sedan försiktigt med en tång i verktygsröret på 5 mm bred bit av stål mellan de två slitsar.

NO: Det hender at verktøyet sitter løst på drivakselen. Trykk deretter forsiktig med en tang i verktøy rør på 5 mm bred stykke stål mellom de to spaltene.

FI:  Se tapahtuu niin, että työkalu sopii löyhästi vetoakselin. Paina sitten varovasti pihdeillä työkalun putki 5 mm leveä pala terästä kahden rakoja.